Monday, September 5

Plöjning

Nu är jag hemma på Öland en runda i väntan på lägenheten i Linköping. I lördags följde jag med Svenne och Bengt bort till grannåkern där det för dagen ordnades veteranplöjning. Inga konstigheter. 


No comments:

Post a Comment