Wednesday, November 2

Syrien


Milad Atieh är Syriens ambassadör i Sverige. För några helger sedan besökte han Svensk-Syrianska föreningen i Linköping för att prata om läget i hemlandet. Många var oroliga/kritiska över hur medier beskriver just läget och ville ha äkta svar från ambassadören. 

Mötet höll på i över två timmar och vi förstod inte mer än när ordföranden höll ett kort välkomsttal. Först gjorde det inget när jag var fokuserad på att fotografera. Men efter ett tag kände jag mig väldigt dum och utanför och önskade verkligen att jag kunde förstå. Försökte lista ut ord, men det enda jag kunde få ut var syria. Vilket jag av uppenbara skäl inte kom långt med.

Efter ett tag var jag tvungen att lämna mötet och åka till ett annat ställe, men reportern stannande kvar. För att få ut något av mötet hoppades han kunna prata med ambassadören efter att allt var slut. Dock skulle det visa sig att Milad Atieh, ambassadören, inte alls hade lust att prata med europeiska medier. Så tji fick vi. Många i föreningen som vi pratat med innan mötet började tyckte att det var märkligt att han teg. Men det var tydligen order från presidenten.

Så kan det gå.


No comments:

Post a Comment